• Yleiset kilpailuehdot

  Leo's & HopLop

  Esittelemme alla Leos HopLop OY, VAT-tunnus: FI20060430, OVT-tunnus: 003720060430 , ja sen tytäryhtiöiden (“Leo’s Leikkimaa”, ”Leos HopLop OY” tai ”Leo’s tai HopLop”) kilpailuja koskevat yleiset säännöt ja ehdot Leo’sin tai HopLopin omissa tai kolmansien osapuolien kanavissa.

  Osallistumalla kilpailuihin hyväksyt samalla kilpailuja koskevat säännöt ja ehdot. Nämä kilpailusäännöt ja -ehdot ovat voimassa, ellei poikkeuksia ole määritelty erillisissä kilpailua koskevissa julkaisuissa (määrittely alempana tekstissä). Niissä tapauksissa, joissa kilpailusäännöissä ja ‑ehdoissa on eroja kilpailua koskevaan julkaisuun verrattuna, kilpailujulkaisu on ensisijainen näihin sääntöihin ja ehtoihin nähden.

  Erityiset kilpailusäännöt ja -ehdot
  Erilliset kilpailuja ja niiden palkintoja koskevat säännöt julkaistaan Leo’sin tai HopLopin omissa kanavissa, joita ovat sosiaalisen median kanavat, leosleikkimaa.fi tai hoplop.fi -verkkosivut tai muut digitaaliset julkaisukanavamme. Kilpailu on voimassa julkaisuissamme ilmoitettuun ajankohtaan saakka. Voimassa olevan ajankohdan jälkeen kilpailuun jätettyjä osallistumisilmoituksia ei oteta huomioon. Leo’s & HopLop ei ole vastuussa mahdollisista teknisistä ongelmista tai muista mahdollisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa kilpailuun osallistumiseen tai sen lopputulokseen.

  Miten käsittelemme henkilötietoja,
  Kilpailun osallistumisen yhteydessä osallistujalle luodaan Leo’s & HopLop Family -asiakastili. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät täältä.

  Kuka voi osallistua kilpailuun?
  Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yli 18-vuotiaat henkilöt tai henkilöt, joilla on holhoojan hyväksyntä. Voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Voittajien nimet julkistetaan viestintäkanavissamme.

  Onko sinulla kysymyksiä liittyen kilpailuihimme?
  Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai kysymyksiä liittyen oikeuksiisi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa marknad@leoslekland.se.

  Kuinka voittaja valitaan?
  Ellei toisin ole määritelty, Leo’sin työntekijät valitsevat kilpailun voittajat. Voittajien valintaa ei tarvitse perustella eikä niistä voi valittaa. Voittoja ei ole mahdollista vaihtaa. Voittaja on velvollinen maksamaan palkinnosta mahdollisesti aiheutuvat verot. Jos Leo’sin tai HopLopin henkilökunta ei kohtuullisiksi katsottujen yhteydenottojen jälkeen tavoita voittajaa sähköpostitse kahden viikon sisällä kilpailun päättymisestä, Leo’s & HopLop varaa oikeuden, mikäli mahdollista, valita uusi voittaja. Leo’sin tai HopLopin työntekijät eivät saa osallistua kilpailuun.

  Leo’s & HopLop varaa oikeuden sulkea pois kilpailusta osallistujan siitä hänelle ilmoittamatta, jos Leo’s & HopLop katsoo, että kilpailuun osallistuva henkilö ei noudata kilpailusääntöjä tai jos osallistuminen katsotaan laittomaksi, loukkaavaksi tai muuten eettisesti tai moraalisesti sopimattomaksi. Näihin kilpailuehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia, ja kaikki oikeudelliset riidat ratkaistaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa, jonka ensimmäisenä oikeusasteena on Tukholman käräjäoikeus.

  Koskien kilpailuja sosiaalisen median kanavissa
  Jos kilpailu on julkaistu sosiaalisessa mediassa, valittu kilpailun julkaisualusta, kuten Facebook tai Instagram, ei osallistu kilpailun sponsorointiin, tukemiseen tai hallinnointiin millään tavoin. Kilpailuun osallistujilla tulee olla julkinen profiili. Osallistujan sosiaalisen median profiilin tulee täyttää myös kunkin julkaisualustan säännöt ja ehdot. Osallistujalla tulee esimerkiksi olla täysi versio Facebookista/Instagramista.