• Näin käsittelemme henkilötietojasi

  Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tietosuojakäytännössämme kuvataan muun muassa, mitä tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen niitä kerätään, miten voit valvoa omia henkilötie-tojasi ja miten voit ottaa meihin yhteyttä.Lek och rörelse Holding i Luleå AB, yritystunnus 556732-5294, osoite Köpmangatan 46, 972 33 Luleå, Ruotsi, ja Leos HopLop OY, yritystunnus FI 2006043-0, Silkkitehtaantie 5G, 01300 Van-taa, yhdessä (”Leo’s”) ovat yhteisrekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä. Leo’s käsit-telee henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä “yleinen tie-tosuoja-asetus”, jota kutsutaan myös lyhenteellä GDPR, mukaisesti. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietoja käsiteltäessä suojellaan yksityi-syyttäsi. Henkilötietojasi käsitellään vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi tai jos yleinen tietosuoja-asetus tai muu laki tukee sitä.

  Miten keräämme tietoja, mitä tietoja keräämme ja miksi keräämme tietoja?

  1. Ostaessasi lippuja tai tehdessäsi ostoksia digitaalisessa ruokatilausjärjestelmässämme
  Kun ostat lippuja tai teet ostoksia digitaalisessa ruokatilausjärjestelmässämme, käsittelemme esimer-kiksi seuraavia tietoja, jotka itse luovutat meille:

  • Nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
  • Jäsennumerosi ja/tai vuosikorttisi numero / perhekorttisi numero / lahjakorttisi numero, jos annat sen varauksen/ostoksen yhteydessä.
  • Tiedot osto- ja maksuhistoriastasi.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • tarjoamaan parempaa palvelua ja paremman kävijäkokemuksen.
  • helpottamaan tulevia käyntejäsi/ostoksiasi.
  • kirjaamaan sinut sisään vierailijana esim. saapuessasi.
  • käsittelemään ja toimittamaan ostamasi tuotteet ostoehtojemme mukaisesti, esimerkiksi pitä-mällä saatavilla ostamaasi tuotetta.
  • tuottamaan tilastoja ostoksista, tavoitteena parantaa palveluitamme.
  • havaitsemaan ja ehkäisemään korttimaksupetoksia.
  • markkinoimaan palveluitamme ja tuotteitamme.
  • markkinoimaan yhteistyökumppaniemme tuotteita Leo’sin ja HopLopin kanavissa (näille tahoille ei luovute-ta henkilötietoja).

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  Käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täyttämiseen perustuvan oikeusperustan nojalla, kun myymme pääsylipun ja/tai muun tuotteen, sekä oikeutetun edun perusteella (etujen tasa-painottaminen), joka koostuu tietojesi käyttämisestä tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin, sekä maksujen varmistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Yhteistyökumppaniemme tuot-teiden markkinointitarkoituksiin saamme suostumuksesi ostoksen yhteydessä.

  2. Jos esität korvausvaatimuksen

  Kun otat meihin yhteyttä korvausvaatimuksen vuoksi, käsittelemme muun muassa seuraavia meille an-tamiasi henkilötietoja:

  • nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, korttitietosi ja muut asiaankuulu-vat maksutiedot sekä tapaushistoriatiedot.
  • tietoja korvausvaatimuksen perusteista.
  • asiaasi liittyviä mukaan liittämiäsi asiakirjoja, kuten kuitit.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • käsittelemään ja arvioimaan korvausvaatimuksesi.
  • havaitsemaan ja ehkäisemään korvausvaatimuksiin liittyviä petoksia.
  • tuottamaan tilastoja asiastasi, tavoitteena parantaa palveluitamme.

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen perusteella käsitellessämme omaisuus- tai henkilövahinkotapaustasi ja sopimuksen täyttämisen oikeudellisella perusteella käsitelles-sämme muita tuote-/palvelureklamaatioita ja oikeutetun edun perusteella (etujen tasapainot-taminen) parantaaksemme palveluitamme sekä havaitaksemme ja ehkäistäksemme petoksia.

  3. Kun sinulla on Leo’s & HopLop Family tili

  Kun ostat pääsylipun, ruokaa (digitaalisesti), varaat juhlan tai ryhmän tai teet ostoksia verkkokaupas-samme, luomme sinulle Leo’s & HopLop Family tilin. Leo’s & HopLop Family tilin voit luoda myös itse. Kun Leo’s & HopLop Family tili luodaan, käsittelemme muun muassa meille antamiasi tietoja:

  • nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
  • mahdollisen lapsesi syntymäpäivä.
  • tietoja jäsentilistäsi, kuten jäsennumero.
  • tietoja ostohistoriastasi, kuten juhlavaraukset tai pääsylippuostokset.
  • tilisi kirjautumistietoja, kuten käyttäjätunnus ja salasana.
  • tietoja, jotka olet itse tallentanut profiiliisi, kuten lempileikkimaasi sekä mahdollisesti lasten nimet ja syntymäajat.
  • meille muita vanhempia ja näiden lapsia luoksemme juhliin kutsuessasi antamiasi tietoja, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • tunnistamaan ja hallinnoimaan Leo’s & HopLop -asiakassuhdettasi.
  • hallinnoimaan tiliäsi ja helpottamaan tulevia käyntejä ja ostoksia.
  • lähettämään sinulle tietoja ja yleisiä tarjouksia esimerkiksi sähköpostitse ja tekstiviestillä.
  • analysoimaan ostotottumuksiasi meille antamiesi tietojen perusteella ja ilmoittamaan sinulle meidän ja yhteistyökumppaneidemme henkilökohtaisista ja räätälöidyistä tarjouksista, kampan-joista ja eduista.
  • tuottamaan tilastoja ja tekemään analyysejä palveluidemme, tavaroidemme ja tarjontamme parantamiseksi, mukaan lukien pitkän aikavälin analyysi, jolla kartoitetaan ajan myötä tapahtu-via trendejä.
  • käsittelemään luoksemme juhliin kutsuttavien lasten vanhempia koskevia tietoja, jotta voimme lähettää juhlakutsut ja hallinnoimaan juhlavierailusi luonamme.
  • markkinoimaan palveluitamme ja tuotteitamme.
  • markkinoimaan yhteistyökumppaniemme tuotteita Leo’sin tai HopLopin kanavissa (näille tahoille ei luovute-ta henkilötietoja).

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  Käsittelemme henkilötietojasi sopimusten täyttämiseen pohjautuvan oikeusperustan nojalla, kun täytämme velvollisuuksiamme sinua kohtaan jäsenenä (esim. jäsenyytesi hallinnointi ja asi-anmukaisten tarjousten toimittaminen), sekä oikeutetun edun perusteella (etujen tasapainot-taminen), joka muodostuu vierailujasi ja ostojasi koskevien tietojen käyttämisestä tilastojen tuottamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä palveluidemme ja tuotteidemme kehittämiseen, parantamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Jotta voimme lähettää markkinointiviestejä sinulle koskien yhteistyökumppaniemme tuotteita, saamme suostumuksesi samalla, kun luot Leo’s & HopLop Family tilin.

  4. Kun sinulla on Leo’sin & HopLopin vuosikortti (vuosi-/kausilippu)

  Kun sinulla on Leo’sin & HopLopin vuosikortti (vuosi-/kausilippu), käsittelemme:

  • vuosikorttisi tietoja, kuten vuosikortin numero ja voimassaoloaika.
  • tietoja vierailuhistoriastasi.
  • tietoja, jotka annat meille itse, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnume-rosi.
  • tietoja lapsesta, kuten nimi, syntymäaika ja valokuva.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • hallinnoimaan vuosikorttiasi, esim. varauksia.
  • tarkistamaan, kenelle vuosikortti kuuluu.
  • tuottamaan tilastoja ja tekemään analyysejä palveluidemme, tavaroidemme ja tarjontamme parantamiseksi, mukaan lukien pitkän aikavälin analyysi, jolla kartoitetaan ajan myötä tapahtu-via trendejä.
  • varmistamaan palveluidemme turvallisuuden sekä havaitaksemme tai estääksemme erilaista laitonta käyttöä tai sellaista käyttöä, joka muilla tavoin rikkoo käyttöehtoja.
  • markkinoimaan palveluitamme ja tuotteitamme.
  • markkinoimaan yhteistyökumppaniemme tuotteita Leo’sin tai HopLopin kanavissa (näille tahoille ei luovute-ta henkilötietoja).

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  Käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täyttämiseen perustuvan oikeusperustan nojalla, kun tarjoamme palvelua, sekä oikeutetun edun perusteella (etujen tasapainottaminen), joka muo-dostuu ostojasi koskevien tietojen käyttämisestä tilastojen tuottamiseen, markkinointitarkoi-tuksiin sekä palveluidemme kehittämiseen, parantamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Jotta voimme lähettää markkinointiviestejä sinulle koskien yhteistyökumppaniemme tuotteita, saamme suostumuksesi samalla, kun ostat vuosikortin.

  5. Kun olet yhteydessä meihin
  Voit viestiä kanssamme monin eri tavoin, kuten sosiaalisen median kautta sekä puheluiden ja sähköpos-tin välityksellä asiakaspalvelumme kanssa.

  Kun olet yhteydessä meihin, käsittelemme meille antamiasi tietoja, kuten:

  • nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
  • tietoa näkemyksistäsi, kysymyksestäsi tai muusta asiastasi.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • vastaamaan kysymyksiin ja käsittelemään asiaasi, esim. korjaamaan virheitä sekä käsittele-mään valituksia ja löytötavaroita koskevia asioita.
  • parantamaan palveluitamme sekä verkkosivustollamme julkaisemiamme tietoja.
  • analysoimaan puheluita palvelumme parantamiseksi.

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (etujen tasapainottaminen), joka pe-rustuu siihen, että voimme käsitellä asiaasi.

  6. Kun osallistut markkinointitoimiin tai asiakastutkimuksiin

  Markkinointitoimien (kilpailut, kampanjat jne.) tai asiakastutkimusten (kyselylomakkeet ja haastattelut) yhteydessä käsittelemme meille antamiasi tietoja:

  • mukaan lukien nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • hallinnoimaan markkinointitoimia tai asiakastutkimuksia, mukaan lukien palautteen antaminen sinulle.
  • tiedottamaan sinulle uusista markkinointitoimista ja asiakastutkimuksista sekä tarjoamaan niitä sinulle.
  • tuottamaan tilastoja markkinointitoimista ja asiakastutkimuksista, tavoitteena parantaa palve-luitamme.

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (etujen tasapainottaminen), joka pe-rustuu siihen, että voimme hallinnoida tämäntyyppistä toimintaa, ja kilpailujen hallinnoinnissa sopimusten täyttämiseen liittyvän oikeusperustan tuella.

  7. Tekniset tiedot

  Kun käytät verkkopalveluitamme, saatamme kerätä teknisiä tietoja, kuten:

  • käyttämäsi mobiililaitteen tyyppi, IMEI-numeron kaltainen yksilöllinen laitetunniste, laitetun-niste, laitteen langattoman verkkoliitännän MAC-osoite, IP-osoite, laitteen käyttämä matka puhelinnumero, matkapuhelinverkkotiedot, käyttöjärjestelmä- ja selainversiot. Käytämme niitä verkkopalveluidemme parantamiseen ja ongelmien havaitsemiseen.
  • Nämä tiedot on anonymisoitu.

  Käsittelyn oikeudellinen peruste:

  • Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, eli täyttää sopi-muksen, ja oikeutetun etumme vuoksi (etujen tasapainottaminen) rikosten tai epäiltyjen laitto-mien toimien (petosten) ehkäisemiseksi.

  8. Maksutiedot
  Tilauksiin ja tapahtumiin liittyvät maksuvaihtoehdot, kuten:

  • Korttitietoja ei koskaan tallenneta mihinkään verkkopalveluumme.
  • Nämä tiedot on anonymisoitu, eivätkä ne ole siirrettävissä.

  Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme:

  • Jos päätät tallentaa luottokorttisi (toistuvat maksut), käytetään maksupalveluntarjoajamme tunnisteratkaisua.

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

  • Suorittaaksemme sinulle antamamme sitoumuksen, eli sopimusten täyttämiseksi ja lakisääteis-ten velvoitteidemme täyttämiseksi.

  9. Kameravalvonta

  Käytämme joissakin puistoissa kameravalvontaa suojellaksemme asiakkaita, henkilökuntaa ja omaisuutta rikoksilta. Valvontakameran kuvamateriaalia luovutetaan poliisille vain erityispyynnöstä, kun sitä tarvitaan rikoksen tutkimiseen.

  Valvontakameran kuvamateriaalia ei säilytetä koskaan yli 30 päivää. Rekisterinpitäjät varmistavat, että vain sellaisella henkilökunnalla, jonka on päästävä käsiksi tallennettuun aineistoon, on pääsy siihen. Nämä henkilöt saavat käyttää aineistoa vain kun epäillään, että vaarallinen tai rikollinen tapahtuma on tapahtunut tai todennäköisesti tapahtuu.

  Käsittelemme henkilötietojasi, jotta kykenemme:

  • Lisäämään asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.
  • Ehkäisemään rikoksia.
  • Parantamaan toiminnan turvallisuutta.

  Käsittelyn oikeudelliset perusteet: Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (etujen tasapainottaminen), joka koostuu henkilötietojesi käsittelystä rikosten ehkäisemiseksi sekä kävi-jöidemme turvallisuuden lisäämiseksi. Rekisterinpitäjät ovat tehneet harkintaa kameravalvonnan tar-joaman turvallisuuden lisääntymisen ja kameravalvonnan mahdollisesti aiheuttaman rekisteröityjen yksityisyyden loukkaamisen välillä.

  10. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
  Säilytämme henkilötietojasi enintään kaksi (2) vuotta edellisestä vierailustasi tai kun olet muuten ollut yhteydessä meihin, esimerkiksi osallistunut kilpailuun. Säilytämme henkilötietoja myös kun se on tar-peen lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi (esim. kirjanpitotarkoituksiin seitsemän (7) vuotta). Sen jälkeen tietosi poistetaan turvallisesti tai poistetaan tunnistetiedot, jolloin niitä ei voi enää yhdistää sinuun. Poistamme kutsuttujen lasten vanhempia koskevat tiedot juhlien päätyttyä.

  Jos lopetat asiakassuhteesi Leo’s&HopLopiin, henkilötiedot poistetaan ja vierailu- ja ostohistoria sekä tapahtu-matiedot anonymisoidaan.
  Voit halutessasi lopettaa mainosviestien vastaanottamisen meiltä saamasi sähköpostiviestin alalaidassa olevaa linkkiä käyttämällä. Jos lopetat mainosviestien vastaanottamisen, emme enää käsittele henkilö-tietojasi markkinointitarkoituksiin koskien omia tai yhteistyökumppaniemme palveluita tai tuotteita.

  11. Kenelle luovutamme tietojasi?
  Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain määräämissä rajoissa sekä Leo’s & HopLopille tukipalveluita, kuten IT-palveluita, toimittaville palveluntarjoajillemme sillä tavoin ja siinä määrin kuin se on tarpeen Leo’s & HopLopin liiketoiminnan harjoittamiseksi ja velvollisuuksien täyttämiseksi jäseniä kohtaan. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

  12. Henkilötietojen siirtäminen
  Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi millekään EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa olevalle osa-puolelle (nk. ”kolmas maa”). Jos poikkeustapauksessa teemme näin, varmistamme siirron tapahtuvan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä EU:n mallisopimuslausekkeita (tarvittaessa lisäsuuojamenetelmin). Jos siirto tapahtuu henkilötietojen käsittelijälle, varmistamme so-pimuksemme henkilötietojen käsittelijän kanssa säätelevän tätä ja siirron tapahtuvan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

  13. Miten suojaamme henkilötietojasi?
  Yksityisyytesi on meille tärkeää, minkä vuoksi keskitymme turvallisuuteen. Suojaamme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen ja vakiintuneiden tietoturvaohjeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että meillä on tietosuojaa koskevia menettelyjä ja sääntöjä, kuten tietojen turvallinen lähettäminen ja sen varmista-minen, että henkilökunnalla on pääsy vain niihin tietoihin, joita he tarvitsevat työnsä hoitamiseen.

  14. Tietoa evästeistä
  Vieraillessasi verkkosivustollamme saatamme kerätä tietoja sinusta myös niin sanottujen evästeiden avulla. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät osoitteesta https://www.leosleikkimaa.fi/terms/.

  15. Oikeutesi
  Rekisteröityneenä asiakkaana sinulla on useita tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Jos haluat käyttää mitä tahansa oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 16 annettujen yhteystieto-jen avulla. Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojaviranomaisen verkkosivustolta tietosuoja.fi.

  • Oikeus saada tietoa ja tutustua tietoihin: Sinulla on oikeus tietää, jos käsittelemme sinua kos-kevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada tiedoistasi kopio, niin sanottu rekisteriote. Sinulla on oikeus saada tiedot maksutta.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus oikaista sinua koskevat virheelliset tiedot ja sinulla on oikeus täydentää tietojasi.
  • Oikeus vastalauseeseen: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Jos emme voi osoittaa, että tietojen käsittelyn jatkamiselle on pakottavia laillisia perusteita, lopetamme tietojen käsittelyn.
  • Oikeus rajoituksiin: Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn ra-joittamista, esimerkiksi jos uskot, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, ja olet pyytänyt tietojen korjaamista. Voit myös pyytää, että tietojen käsittelyä rajoitetaan, kun asiaa tutkitaan.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Joissakin tapauksissa voit saada henkilötietosi poistettua. Tämä koskee esimerkiksi sellaisia tietoja, joita meidän ei enää tarvitse käsitellä siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Tämä pätee myös, jos käsittely tapahtuu suoramarkkinointitarkoituk-siin ja sinä vastustat sitä. Näin on myös silloin, jos olet vastustanut käsittelyä oikeutetun etum-me perusteella (etujen tasapainottaminen) eikä ole olemassa sellaisia oikeutettuja perusteita, jotka olisivat tärkeämpiä kuin sinun etusi henkilötietojesi suojaamiseksi. Tämä pätee myös, jos henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti.
  • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi toimittami-seen meille tai jos käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täyttämiseen perustuvan oikeus-perusteen pohjalta, sinulla on oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, kuten toiselle yritykselle. Tiedot toimitetaan vain, jos se on teknisesti mahdollista.
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia: Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojasi ei käsitel-lä suoramarkkinointitarkoituksiin. Leo’s & HopLop lopettaa tällöin henkilötietojesi käsittelyn kyseistä tar-koitusta varten.
  • Valitukset: Jos olet tyytymätön henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus val-vontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja osoitteessa tietosuo-ja.fi.

  16. Yhteystiedot

  Rekisterinpitäjä
  Lek och rörelse Holding i Luleå AB, yritystunnus 556732-5294, osoite Köpmangatan 46, 972 33 Luleå, Ruotsi, ja Leos HopLop OY, yritystunnus FI 2006043-0, Silkkitehtaantie 5G, 01300 Vantaa, ovat henkilötietojen käsittelyn yhteisiä rekisterinpitäjiä. Rekisterinpitäjät ovat vastuussa siitä, että molem-missa yrityksissä henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
  Jos haluat käyttää jotakin oikeuksistasi, kuten saada lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, oikaista tai poistaa ne, ota meihin yhteyttä:

  Lek och rörelse Holding i Luleå AB
  Köpmangatan 46, 972 33 Luleå
  Sähköpostiosoite: customer.service@leoslekland.se
  Puhelinnumero: +46 920 52 60 60

  Leos HopLop OY
  Yhteystiedot yllä.

  Muutokset tietosuojakäytännössä
  Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää häiriöiden korjaamiseksi tai uusien oikeudellisten tai teknis-ten vaatimusten noudattamiseksi. Tietosuojakäytännön viimeisin päivitetty versio löytyy aina tältä sivul-ta. Jos tähän tietosuojakäytäntöön tehdään merkittäviä muutoksia (esim. henkilötietojen käsittelytar-koituksiin tai henkilötietoryhmiin), sinulle ilmoitetaan tästä sähköpostitse tai osoitteessa leosleikki-maa.fi.

   

  Viimeksi päivitetty 2024-03-08